Benzen là gì? Tính Chất của Benzen

benzen-la-gi

Benzen, một trong những hiđrocacbon thơm phổ biến nhất, đóng vai trò quan trọng trong ngành hóa học và công nghiệp. Với công thức hóa học đơn giản là C6H6, benzen tồn tại dưới dạng một dung dịch lỏng trong suốt, không màu, và có mùi đặc trưng. Hãy cùng khám phá tính chất và ứng dụng của hợp chất này.

benzen-la-gi

Tính Chất của Benzen:

Tính Chất Vật Lý:

  • Bay hơi và Cháy: Benzen bay hơi rất nhanh và dễ cháy khi tiếp xúc với không khí.
  • Hòa Tan: Mặc dù benzen hòa tan một ít trong nước, nhưng lại hòa tan tốt hơn trong các dung môi hữu cơ.
  • Khối Lượng Riêng: Benzen nhẹ hơn nước, có khối lượng riêng là 0.8786 g/cm³.
  • Nhiệt Độ Chuyển Pha: Benzen có nhiệt độ chuyển pha là 5.5°C.
  • Nhiệt Độ Sôi: Nhiệt độ sôi của benzen là 80.1°C.

Tính Chất Hóa Học:

  • Phản ứng cháy: Benzen cháy trong không khí, tạo ra khí CO2, hơi nước và muội than.
  • Phản ứng thế: Benzen có thể tham gia phản ứng thế với các nhóm khác, tạo ra các dẫn xuất của benzen.
  • Phản ứng halogen hóa: Benzen phản ứng với brom khan để tạo ra brombenzen và khí hidro bromua.
  • Phản ứng nitro hóa: Benzen phản ứng với hỗn hợp H2SO4 đặc & HNO3 đặc tạo thành nitrobenzen.
  • Phản ứng cộng: Benzen có thể thực hiện phản ứng cộng với hidro.
XEM THÊM  Acp là gì? Giải nghĩa và cách sử dụng phổ biến trên mạng xã hội

Phương Pháp Điều Chế Benzen:

Benzen có thể được điều chế từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm axit benzoic, axetilen, nhựa than đá, xiclohexan và n-hexan.

Benzen Có Làm Mất Màu Dung Dịch Brom Không?

Không, benzen không gây mất màu dung dịch brom, trừ khi có sự có mặt của bột sắt (Fe) là chất xúc tác.

Benzen, mặc dù có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, nhưng cũng mang theo độc tính cao và có khả năng gây ung thư. Do đó, việc sử dụng và tiếp xúc với benzen cần phải tuân thủ các biện pháp an toàn và quy định để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của con người và môi trường.